Fotofilosofia 2018: Bases de la Mostra

XII Mostra de fotofilosofia


XII Mostra de Fotofilosofia – edició 2018Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2018 (UNESCO, novembre) es convoca la Mostra de fotofilosofia. Volem enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i cercant noves formes de col·laboració entre els departaments de Filosofia dels instituts. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.


BASES:

 1. El termini d’aquesta convocatòria és del 12 de setembre al 20 d'octubre de 2018. S’admeten també posts fets el curs anterior que no s’haguessin pogut incloure en la Mostra de 2016.
2. Cada post correspon a una fotografia feta per un/a alumne/a. Es poden presentar més d’una fotografia per alumne/a.
3. Els posts han de ser originals. Cal que cada participant disposi del dret d’ús de la fotografia (de preferència n’ha de ser l’autor, o disposar del permís explícit de la persona autora). El format de les fotografies ha de ser JPEG. El pes del fitxer no pot ser superior a 600 kb (Blogger les redueix automàticament).
 4. Les fotofilosofies podran ser publicades en altres llocs. Se sotmeten a llicència Creative Commons de reconeixement, ús no comercial i sense modificació.
5.  Cada centre seleccionarà un 10% de les millors fotografies per presentar-les a l’acte públic de tots els centres participants, on assistiran els autors o autores de les fotografies seleccionades i en rebran el reconeixement.
6.  De totes les presentades, se seleccionaran tres fotofilosofies que seran defensades breument per les seves autores o autors en l’acte final de la Mostra.

Instruccions per a l’enviament de fotografies
  1. Els posts han de ser originals. Cal que cada participant disposi del dret d’ús de la fotografia (de preferència n’ha de ser l’autor, (o disposar del permís explícit de la persona autora i deixar-hi constància). El format de les fotografies ha de ser JPEG. El pes del fitxer no pot ser superior a 600 kb (Blogger les redueix automàticament).
  2. Heu d’enviar la fotografia a l’adreça de correu: filoinfanta.fotos@blogger.com
  3. En l’assumpte del missatge, cal escriure la pregunta filosòfica que proposeu.
  4. En el cos del missatge s’escriuFeta per:poseu el vostre alies/nom, cognoms i curs
  5. IMPORTANT! Afegiu la fotografia com a Document adjunt
  6. Es pot afegir un breu comentari o reflexió de l’autor/a (màxim 5 línies) en el cos del missatge
  7. Pots també suggerir etiquetes o categories a les quals pertany la teva fotografia,  per exemple: natura-cultura, Nietzsche, antropologia, metafísica, solidaritat
  8.  Les fotografies han de ser originals (no es poden utilitzar fotografies que es trobin a internet (recordeu que poden tenir drets d’autor), per tant, cal que cada participant disposi del dret d’ús de la fotografia. El format de les fotografies ha de ser JPEG. El pes del fitxer no pot ser superior a 600 kb (Blogger les redueix automàticament). Qualsevol comprovació de plagi anul·larà directament la participació a la Mostra.
  9. Les fotofilosofies podran ser publicades en altres llocs. Es sotmeten a llicència Creative Commons de reconeixement, ús no comercial i sense modificació. El 14 de novembre de 2018 a les 17 hores a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia de la UB, on assistiran els autors o autores i en rebran el reconeixement.  Alguns criteris de valoració: pregunta punyent, valor artístic de la fotografia, potència de la interrelació (es precisen en el blog de la Mostra).
  10. Una vegada enviada la fotografia, l’alumne/a ho comunicarà al seu  professor o professora. El darrer dia de lliurament és el 30 d'octubre fins les 20:00h. Les fotofilosofies lliurades en posterioritat no formaran part de la Mostra de 2018.


Calendari:

12 de setembre al 20 d'octubre: L’alumnat crea i “posteja” les seves fotofilosofies.
21 octubre-5 de novembre: Cada centre tria aproximadament un 10% de les presentades (amb un màxim de 10).
5 de novembre: Es comunica la llista dels noms de l’alumnat sel·leccionat, curs i centre al CRP que elaborarà els diplomes i a l’organització.
14 de novembre, dimecres: Es farà un acte solemne en defensa de la filosofia, que figura en la llista dels celebrats mundialment reconeguts per la UNESCO.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada